Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba

U sklopu projekta “Jačanje Zelene mreže”, koji uz financijsku podršku Ambasade Republike Italije u BiH provodi i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), Regionalni Resursni Centar/ReReC provodi projekt:

“Kampanja za zaštitu riječnih ekosustava u regiji Hercegovina”

Partneri na projektu:

 1. Ekološka udruga “Lijepa naša” Čapljina,
 2. Udruga za zaštitu okoliša i održivi razvoj “PRADIDOVA STINA” Zagorje,
 3. Udruga športskih ribolovaca “AMUR” Grude,
 4. Agroekološka – turistička udruga “BONA” Buna,

Projektom je  planirano  provesti aktivnosti na području općina Posušje, Buna i Grude  u razdoblju od tri mjeseca.

Opći cilj:  Doprinijeti uspostavi zaštićenih područja koji će integrirati riječne ekosustave te doprinijeti većoj zaštiti, očuvanju i racionalnom korištenju istih kroz integralni model upravljanja vodnim resursima na razini sliva Neretve.

Specifični cilj: Ojačati  kompetencije i podići ekološku svijest  mladih i NVO-a i lokalnog stanovništva o važnosti i značaju uspostave zaštićenih područja za učinkovitu zaštitu i održivo korištenje i upravljanje riječnim ekosustavima.

Ciljne grupe: mladi, članovi NVO-a, učenici u osnovnim školama, lokalno stanovništvo.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:

 • Upravljanje projektom,
 • Edukacija partnera,
 • Nabavka opreme,
 • Terenski rad,
 • Medijska promocija.

Tijekom projekta očekuju se sljedeći rezultati:

Aktivnost 1) Formiran projektni tim i usvojen detaljan plan rada

Aktivnost 2) Usvojena znanja o zakonima i metodologiji praćenja zdravlja rijeke

Aktivnost 3 ) Nabavljena oprema i stavljena u funkciju projekta

 • Nabavljeno 6 edukativnih kompleta za NVO-e,
 • Nabavljena po 2 laptopa i printera za 2 NVO-e,
 • Izrađene 3 putne turističke table za vodopad Žukovica.

Aktivnost 4) Uređenje lokacija i demonstracija metodologije praćenja zdravlja  rijeke

 • Očišćene i stavljene u funkciju 3 lokacije za posjetitelje i učenike,
 • Demonstrirana metodologija praćenja zdravlja rijeke,
 • Postavljena turistička signalizacija na prilazu vodopadu Žukovica.

Aktivnost 5) Informirana javnost i korisnici o rezultatima projekta

 • Održana završna radionica o projektu,
 • Izrađena i puštena u rad web stranica udruge “PRADIDOVA STINA”,
 • Izrađeno 25 fotografija o rijekama i krajobraznim vrijednostima Hercegovine,
 • Izrađen promotivni video spot o rijekama u regiji,
 • Izrađeni i distribuirani javnosti i korisnicama promotivni materijali,
 • Javnost informirana o projektu kroz 3 održane radijske emisije.
Back To Top
Search