Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba

NAZIV PROJEKTA

Poboljšana zaštita i održivo upravljanje riječnim ekosustavima u delti Neretve, Trebižatu i Mostarskom blatu, Bosna i Hercegovina

PROJEKTA FINANCIRA

OPIS PROJEKTA

Povećanje ugroženosti slatkovodnih ekosustava i ribljih vrsta koje obitavaju u njima  privlači sve veću pozornost znanstvenih, stručnih  institucija i NVO-a koje se bave zaštitom prirode.

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) kroz svoju metodologiju „profiliranja ekosustava” definirao je ključna područja (KBA) te razvio strategiju za očuvanja globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa na odgovarajućoj žarišnoj točki. Ključna područja biološke raznolikosti (KBA) i koridori na kojim je CEPF odlučio financirati projekte na području BiH su: Orjen – Bijela gora, Vjetrenica i Popovo polje, Hutovo blato i Neretva, Trebižat i Imotsko-bekijsko polje, Mostarsko blato i Livanjsko polje.

Projekt “Poboljšana zaštita i održivo upravljanje riječnim ekosustavima u delta Neretve, Trebižatu i Mostarskom blatu” podržan je od strane CEPF-a.

Regionalni resursni centar (ReReC) će s partnerima i suradnicima na projektu u narednih 18 mjeseci provoditi projekt: “Poboljšana zaštita i održivo upravljanje riječnim ekosustavima u delti Neretve, Trebižatu i Mostarskom blatu”.

PARTNERI NA PROJEKTU

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je doprinos učinkovitoj zaštiti i očuvanje ribljeg fonda u KBA – Trebižat, Mostarsko blato i delta Neretve osnaživanjem zajednice i lokalnih dionika za sudjelovanje u upravljanju prirodnim resursima i razvoj održivih ekonomskih aktivnosti.

Projekt je fokusiran na osnaživanje ključnih dionika (ribarskih društva, NVO-a i javnih poduzeća ) na  području općina Čapljina, Ljubuški, Grude i Široki Brijeg. Aktivnosti projekta će doprinijeti jačanju i osnaživanju ribarskih društva i NVO-a za zaštitu prirode koje će uz suradnju s nadležnim institucijama pridonijeti promicanju integriranog upravljanja prirodnim/vodnim resursima, uz promociju održivih gospodarskih aktivnosti na projektnom području.

KLJUČNE KOMPONENTE PROJEKTA

Osnaživanje dionika i jačanje kapaciteta ReReC-a

Aktivnosti projekta za navedenu kompomentu su:

 • Educirati ključne dionike u regiji
 • Nabava opreme za ribarska društva i nevladine organizacije
 • Održavanje I. i II. radionice – konferencije o slatkovodnim sustavima
 • Prisustvovanje međunarodnoj konferenciji CEPF-a
 • Revizija projekta od strane ovlaštene  revizorske kuće

Održivo korištenje i upravljanje prirodnim resursima u KBA Trebižat i izrada akcijskog plana

Aktivnosti projekta za navedenu komponentu su:

 • Sastanci sa zainteresiranim stranama
 • Ilegalna kontrola ribolova – praćenje aktivnosti krivolova i kontrola prodajnih mjesta
 • Izrada akcijskog plana

Osvještavanje javnosti o zaštiti i očuvanju ugroženih ribljih vrsta

Aktivnosti projekta za navedenu komponentu su:

 • Eko akcije
 • Uređenje ribarskih staza
 • Edukativne radionice za učenike
 • Ulov invazivnih vrsta
 • Fišijada
 • Formalizacija suradnje za integrirano upravljanje vodnim resursima

Medijska promocija projektnih aktivnosti i rezultata

Aktivnosti projekta za navedenu komponentu su:

 • Izrada web stranice projekta
 • Izrada promotivnog materijala
 • Izrada promotivnog videa na području KBA
 • Promocija u medijima

NOVOSTI I AKTIVNOSTI PO PROJEKTU

Back To Top
Search