Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba

NAZIV PROJEKTA

Kamapanja za  pokretanje incijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlina –  Spomenik prirodeu općini Grude

Projekt financira:

Centra za promociju civilnog društva/ CPCD koji implementira projekt „Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

Partneri na projektu:

 • REFERENTNA GRUPA – ČAPLJINA
 • Partneri u projektu: Ekološka udruga “LIJEPA NAŠA”Čapljina
 • ŠREK ” VIDRA” LJUBUŠKI
 • ŠRD” AMURA” GRUDE

Područje provedbe projekta: Općina Grude, lokalitet Peć Mlini, jezero Krenica

Vrijeme trajanja projekta:  10 mjeseci

Opći podaci o području

Područje Peć Mlina sa svojim neposrednim okruženjem nalazi se na području općine Grude. Lokalitet ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost koja se ogleda u izvorištu Tihaljine sa špiljskim elementima i klisurom od 150 m; Ravlića pećina sa dokazima o pojavi života u neolitu, Jezerom Krenicom; te izvorišnim zonama i vrtačama u okruženju. Lokaliteti su zakonom iz 1954. stavljeni u kategoriju Spomenik prirode – pod skupina geomorfološki spomenik. Uz veliku geološku vrijednost na lokalitetima obitavaju globalno ugrožene vrste: čovječja ribica, imotska gaovica, vijun, plotica, gera, sval, podustva, šišmiši, vidra, 125 ptičjih vrsta, 9 vrsta vilnskih konjica, 30 vrsta leptira, 4  vrste vodozemca, 11 vrsta gmazova te preko 220 biljnih vrsta među kojima je  značajan broj endema. Biološka i krajobrazna raznolikost (izvori, pećine, jezera, riječni tok, sedrene navlake, biljni svijet) daju prostoru vrijednosti koje zahtijevaju zaštitu sukladno IUCN klasifikaciji i Zakonu o zaštiti prirode ŽZH („NN ŽZH“, br. 6/99 i FBIH – SNF BiH“, broj: 33/03 i  66/13 ).

Osnove ciljne skupine su:

 • Lokalno stanovništvo u Tihaljini 1850 žitelja,  Drinovcima  2500 žitelja,  te  općina Grude s 865 žitelja.
 • Nevladine organizacije koje se bave zaštitom prirode i okoliša: ŠRD “AMUR”,  ŠREK “Vidra”,  Udruga “Vrilo”, Roniteljski savez HB)
 • Vijećnici u općinskom vijeću Grude (25),5 NVO-a

 Indirektni korisnici:

 • Općina Grude, županijsko ministarstvo okoliša.

 Ciljevi projekta su:

Glavni cilj projekta: Doprinijeti povećanju površina pod zaštitom na razini ŽZH i Federacije BIH.

Posebni cilj:  Povećati informiranost javnosti o potrebi i opravdanosti uspostave zaštićenog područja Peć Mlini.

 Rezultat na razini glavnog cilja:

Povećana površina pod zaštitom na razini FBIH, Županije ŽZH i općine Grude za 1550 ha.

Rezultat na razini posebnog cilja:

25 vijećnika u općinskom vijeću Grude podržalo inicijativu (donijelo odluku) o pokretanju procedure uspostave Zaštićenog područja Peć Mlini

 • Javnost razumjela proceduru i značaj uspostave zaštićenog područja za lokalnu zajednicu.
 • Napravljena Studija kao osnova za pokretanje daljnje procedure uspostave zaštićenog područja Peć Mlini.

 Rezultati na razini aktivnosti:

 • usvojen plan medijske kampanje
 • održano 10 sastanaka s lokalnim dionicima
 • održane 2 radionice u mjesnim zajednicama, uz prisustvo 30 osoba
 • ispunjeno 300 anketiranih listića, 70 % anketiranih dalo podršku uspostave zaštićenog područja
 • angažirano 4 eksperta koji su napravili analizu stanja prirodnih, kulturnih i ekonomskih komponenti u prostoru obuhvata
 • izrađena Studija opravdanosti uspostave zaštićenog područja
 • 30 ljudi sudjelovalo u eko akciji
 • izrađeno 25 fotografija i prikazane kroz 3 izložbe ( vijećnica, škola, priroda)
 • izložbu vidjelo 1000 ljudi
 • 50 ljudi sudjelovalo u studijskoj posjeti ZP Vjetrenica
 • izrađeno i distribuirano 50 plakata
 • izrađeno i distribuirano 10 Studija opravdanosti – vijećnici
 • održano 6 tematskih radijskih emisija na radio Grude
 • informirano 60 % stanovništva Gruda o projektnim aktivnostima
 • Izrađen promotivni video spot sa 3d modelom
 • posjećenost društvenih mreža – (1000 pratitelja i 5000 lajkova)
 • 5000 posjetitelja web stranice
 • 50 anketiranja putem web stranice

NOVOSTI PO PROJEKTU MISLI O PRIRODI!

STUDIJSKO PUTOVANJE u zaštićeno područje špilja “VJETRENICA” Ravno

Stručna posjete organizirana je u sklopu projekta"Kampanja za pokretanje inicijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlini - Spomenik prirode u općini Grude" kojeg provodi ReReC, a u kojoj su sudjelovali vijećnici općinskog vijeća Gruda, predstavnici mjesnih zajednica Drinovci i Tihaljina
Pročitaj više ...

Anketa – prikupljanje podataka

U sklopu projekta "Kampanja za  pokretanje inicijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlina –  Spomenik prirode u općini Grude" pokrenuta je anketa.
Pročitaj više ...

RADIONICA: Uspostava zaštite područja Peć Mlini

U četvrtak, 23.09.2021, s početkom u 18:00 sati u Tihaljini (prostorije MZ) održat će se Druga radionica o uspostavi zaštite područja Peć Mlini
Pročitaj više ...

U posjeti Ministrici obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije, gđi Ružici Mikulić

U četvrtak, 9.9.2021., bili smo u radnoj posjeti kod gđe Ružice Mikulić, ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa ZHŽ-e. Posjeti su nazočili predstavnik Općine Grude, g. Srećko Mikulić, predsjednik EU Lijepa naša, Marinko Dalmatin i predsjednica ReReC-a, dr. sc. Marlena Ćukteraš.
Pročitaj više ...

Održana Prva radionica u MZ Drinovci

U MZ Drinovci u sklopu projekta „Kampanja za pokretanje inicijative uspostave zaštićenog područja Peć Mlina - Spomenik prirode u općini Grude“ kojeg financira Švedska i CPCD-e održana Prva radionica ...
Pročitaj više ...
Back To Top
Search