Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba

Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonihkarnivornih vrsta riba

Fond za zaštitu okoliša FBiH donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.  Fond je za projekte zaštite prirode izdvojio 900.000 KM,  a sredstva su odobrena za 21 aplikanta među kojima je i Ekološka udruga ”Anguilla“ Čapljina sa iznosom od 49.500,00 KM.

Ekološka udruga ”Anguilla“ Čapljina, tijekom narednog perioda implementira projekt pod nazivom „Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonih karnivornih vrsta riba“. Projekt će se odvijati kroz nekoliko grupa aktivnosti tijekom deset mjeseci njegova provođenja, a ukupna vrijednost iznosi 55.000,00 KM.

Glavni cilj projekta je utvrditi status endemskih vrsta riba donje Neretve u FBiH i utjecaj invazivnih alohtonih vrsta riba na njihove populacije, kao osnova za predlaganje mjera zaštite autohtonoh endemskih vrsta i mjera za kontrolu invazivnih vrsta. Projekt će rezultirati s dva glavna rezultata kojima će se osigurati poboljšanje kvaliteta okoliša boljim znanjem o recentnom statusu endemskih neretvanskih riba koje predstavljaju važnu kariku u bioraznolikosti Bosne i Hercegovine, potaknuti održivi razvoj te započeti ispunjavanje budućih međunarodnih obveza u zaštiti riba u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Terenska istraživanja © Ekološka udruga ''Anguilla“ Čapljina

Terenska istraživanja provesti će se na rijekama Buni, Neretvi, Bregavi i Trebižatu te na prostoru Hutovog i Mostarskog blata u periodu od 1.4. do 30.9.2021. g. Tijekom ovih mjeseci će se detaljno istražiti statusi ciljanih vrsta endemskih i alohtonih invazivnih vrsta riba, a istraživanje će se obaviti klasičnim ribarstvenim metodama i analizama. Ulovi riba će se organizirati po dozvolama od nadležnih ministarstva i JP Park prirode Hutovo blato, i suradnji s ribarskim društvima koji imaju koncesije na dijelove toka Neretve, Bune i Bregave.

Dobiveni rezultati će se obraditi statistički korištenjem odgovarajućih programa, radi izrade grafikona i proračuna. Utvrđene distribucije svih vrsta, uz obilježavanje važnih staništa (mrjestilišta, rastilišta, putovi migracija), biti će prikazani u GIS mapama. Rezultati terenskih istraživanja biti će prikazani u završnom elaboratu o statusu endemskih neretvanskih vrsta riba i utjecajima alohtonih invazivnih vrsta na njihove populacije, te na završnoj konferenciji na kojoj će se prezentirati svi rezultati projekta.

Kroz planirane aktivnosti ovoga projekta cilj je upoznati i educirati širu javnost, od najmlađih preko lokalnog stanovništva, ribara i drugih zainteresiranih, sa endemskim vrstama riba ovog područja te njihovom brojnošću i uzrocima ugroženosti zbog prisutnosti karnivornih alohtonih vrsta riba u njihovom staništu.

Prirodno bogatstvo svake države mjeri se brojem endemskih vrsta te njihovom popularizacijom i zaštitom.

prof. fizike i doktorica znanosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarnih prirodni znanosti. Predsjednica Regionalnog resursnog centra i aktivni član 6 nevladinih udruga u regiji. Glavni urednik časopisa „Priroda i okoliš“ i zamjenik urednika časopisa „Eko Hercegovina“. Koautor četiri knjige, nekoliko brošura i studija, sudjelovala u više desetaka projekata.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search