Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba
Terensko istraživanje endemskih i alohtonih vrsta riba © Ekološka udruga ''Anguilla“

Terensko istraživanje endemskih i alohtonih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata

Ekološka udruga ”Anguilla“ započela je terenska istraživanja ihftiofaune u sklopu projekta “Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonih karnivornih vrsta riba“ kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.

Donji tok rijeke Neretve od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom, uključujući Mostarsko i Hutovo blato i rijeke Bunu, Bregavu i Trebižat naseljavaju 54 vrste riba, od kojih je 15 vrsta stenoendemskoga karaktera i obitavaju samo na ovom uskom području. Za ove vrste je u Crvenoj knjizi faune FBiH i listi IUCN-a procijenjeno da su u različitim kategorijama ugroženosti, uslijed promjena staništa, prelova i drugih antropogenih  promjena. U zadnjih 10-tak godina je ovo područje dodatno ugroženo unošenjem i brzom propagacijom alohtonih karnivornih vrsta, posebice štuke (Esox lucius), smuđa (Sander lucioperca), europskoga soma (Silurus glanis) i američkoga grgeča (Micropterus salmoides), te predstavlja veliku prijetnju endemskim, uglavnom malim šaranskim vrstama riba. Posebno su ugrožene mirnije vode Neretve ispod Žitomislića i Hutovo blato, je su ove vrste izvrsno adaptirane na ove vode, te su već utvrđene određene štete koje ove vrste čine u ovim vodama.

Terensko istraživanje endemskih i alohtonih vrsta riba © Ekološka udruga ''Anguilla“

Članovi ekspertnog tima Ekološke udruge ”Anguilla“ proveli su terensko istraživanje 27.05.2021. godine u Parku prirode  Hutovo blato, te na rijekama Bregavi i Trebižatu. Istraživanje je provedeno klasičnim ribarstvenim metodama i analizama, pri čemu je uzrokovanje (izlov riba) obavljeno mrežama koje su na odabrane lokalitet postavljene dan ranije.  Sve ulovljene jedinke su taksonomski determinirane, izmjerene i izvagane, nakon čega su autohtone vrste vraćene u vodotok, a invazivne vrste su odstranjene. Kod odabranih invazivnih vrsta izvršena je i analiza  prehrane, radi utvrđivanja sastava plijena.

Provedeno istraživanje je ukazalo na prisustvo sljedećih vrsta riba:, podustva (Chondrostoma knerii Heckel, 1843), plotica (Rutilus basak Heckel, 1843), keljavac (Scardinius plotizza Heckel et Kner, 1858),, cipol glavaš (Mugil cephalus Linnaeus, 1758), linjak (Tinca tinca Linnaeus, 1758), štuka (Esox lucius), sval (Leuciscus svallizae), sunčanica (Lepomis gibbosus),  karas (Carassius gibelio).

Terenska istraživanja će se nastaviti do kraja rujna, te će obuhvatiti i rijeku Bunu te vodotoke Mostarskog blata.

Dobiveni rezultati će se obraditi statistički korištenjem odgovarajućih programa, radi izrade grafikona i proračuna, te će biti prikazani u završnom elaboratu o statusu endemskih neretvanskih vrsta riba i utjecajima alohtonih invazivnih vrsta na njihove populacije.

prof. fizike i doktorica znanosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarnih prirodni znanosti. Predsjednica Regionalnog resursnog centra i aktivni član 6 nevladinih udruga u regiji. Glavni urednik časopisa „Priroda i okoliš“ i zamjenik urednika časopisa „Eko Hercegovina“. Koautor četiri knjige, nekoliko brošura i studija, sudjelovala u više desetaka projekata.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search