Skip to content
+387 36 807 731 info@rerec.ba

Kritično stanje krškog endema POPOVSKE GAOVICE

Krško je podzemlje jedno od najmanje poznatih i najosjetljivijih područje divljine na svijetu, a osigurava dom brojnim rijetkim i jedinstvenim vrstama. Dinarski krš (Dinaridi), kojemu pripada i hercegovački krš, mnogo je puta potvrđen kao područje najveće biološke raznolikosti špiljske faune u svijetu.

U vodama Bosne i Hercegovine do sada je zabilježeno 118 vrsta riba od kojih je 40 endemskih vrsta, rasprostranjenih na malim područjima ili čak samo na pojedinim lokalitetima. Veliki broj ribljih vrsta Bosnu i Hercegovinu svrstava u skupinu ihtiološki najraznolikijih europskih zemalja. Jedna od njih je i popovska gaovica (Delminichthys ghetaldii).

Foto: Matej Vučić iz Hrvatskog društva za biološka istraživanja iz Zagreba

U Bosni i Hercegovini popovska gaovica naseljava Popovo, Dabarsko, Fatničko i Ljubomirsko polje, te polje Blaca kod Neuma. Terenskim obilaskom područja i provedenim istraživanjima u špiljama utvrđeno je kako se popovska gaovica skoro potpuno povukla u podzemlje, najviše zbog uništavanja staništa i prisustva stranih predatorskih vrsta na površini. Time joj je onemogućena ili smanjena mogućnost razmnožavanja, jer joj je za tu osjetljivu fazu životnog ciklusa potrebna sunčeva svjetlost. Osim toga, ugrožava ih dodatno i ubrzano nestajanje njihovih staništa u krškim poljima zbog onečišćenja, različitih zahvata i isušivanja krških vodotoka, te unos agresivnih stranih vrsta. Zbog svega navedenog ovoj vrsti, kao i drugim endemskim vrstama, prijeti izumiranje.

Popovska gaovica spada u specifičnu grupu slatkovodnih riba koje naseljavaju izolirana krška polja Dinarida, a koje su se kroz milijune godina prilagodile na to negostoljubivo stanište. Naime, voda u kršu primarno teče kroz podzemlje i tek povremeno, u krškim poljima, izvire na površinu, te uglavnom vrlo brzo opet ponire. Nadzemni tokovi tijekom ljeta potpuno presuše i ribe se povlače u podzemlje. Popovska gaovica je po ovoj karakteristici najviše špiljski prilagođena riba u Dinarskom kršu, te ju time posve zaslužno možemo nazvati polušpiljskom ribom.

Potrebno je čim prije zaustaviti nestanak endemskih polu špiljskih vrsta riba poput popovske gaovice koja je kritično ugrožena. Zbog nastojanja kako bi se zaustavilo izumiranje ovog endema, pokrenut je projekt „Zaštita popovske gaovice, napredne polušpiljske ribe dinarskog krša u Bosni i Hercegovini“. Osim terenskih istraživanja i uvida u stanje populacija popovske gaovice, cilj je projekta uključiti sve relevantne dionike te lokalnu zajednicu u mjere očuvanja vrste i ublažavanja negativnih utjecaja kako bi se zaustavilo njezino izumiranje.

Projekt financijski podupire CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), a uz Hrvatsko društvo za biološka istraživanja iz Zagreba koje je vodeći partner, u projekt su uključeni i WWF Adria te Udruga Dinarica iz Mostara.

Predsjednik udruge „Lijepa naša“ Čapljina i aktivni član 4 nevladine udruge za zaštitu okoliša. Profesor biologije s višegodišnjim učešćem u vođenju projekata, programa, kulturnih, turističkih i ekoloških manifestacija. Posebno se ističe u radu s međunarodnim organizacijama za zaštitu prirode i okoliša, s vladinim institucijama/ministarstvima i suradnji s NVO-a iz cijele regije u području ekologije i turizma.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search